Jak připravit svůj domov proti větru?


Jak připravit svůj domov proti větru?
 

Bouřky, vichřice a dokonce i hurikány se znovu a znovu přehání přes Evropu a Českou republiku. Mohou způsobit rozsáhlé škody a někdy i ohrozit životy. Díky těmto několika tipům se můžete na silné bouřky účinně připravit.

V posledních 10 letech se Českou republikou prohnalo několik ničivých bouří a tornád, které zpustošily domovy a obydlí tisíce lidí. Nejčerstvější jsou události z roku 2021, kdy se Břeclavskem a Hodonínskem prohnalo tornádo o síle EF4 (Rozšířená Fujitova stupnice pro sílu tornád). Živelná katastrofa za sebou nechala 7 zničených obcí a rovněž ztráty na životech.

Extrémní povětrnostní jevy se v Evropě a České republice opakují a v důsledku klimatických změn jsou ještě častější. Z toho vyplývá, že dobrá připravenost je nezbytná. V našich tipech se dozvíte, jak zabezpečit svůj domov proti povětrnostním vlivům v případě krize.

Čím více času máte na přípravu, tím snadněji provedete potřebná opatření. Vždy je dobré poslouchat výstražná varování meteorologů a být připraven na kritické situace živelných katastrof předem. dummy Český hydrometeorologický ústav vždy varuje skrze média s dostatečným předstihem.

Dejte si pozor na vaše zahrady..
Bouře mohou dosahovat vysokých rychlostí a unášet uvolněné předměty velkou silou. To může způsobit zranění osob a poškození domu. Proto je důležité zabezpečit všechny předměty mimo dům ještě před bouřkou.
  • Ukliďte dovnitř veškerý venkovní a zahradní nábytek, jízdní kola a další venkovní předměty, které by vlivem silného větru mohly napáchat škody.
  • Zabezpečte nebo upevněte květináče a ukliďte balkónovou dekoraci.
  • Zaparkujte auto v garáži nebo ve velké vzdálenosti od domů a stromů.
  • Zavřete okna a dveře nebo ideálně použijte také rolety či žaluzie.
  • Nepouštějte domácí zvířata ven a přiveďte hospodářská zvířata do stájí.
  • Střecha domu je během bouřky obzvláště zranitelná. Zkontrolujte tašky na střeše a v hřebenových oblastech případně použijte háky proti sněhu a větru, které chrání střešní krytinu před sáním větru. Pravidelně kontrolujte také stabilitu komínů a satelitních antén.
  • Pokud nehrozí záplavy ukryjte se ve sklepě nebo sníženém přízemí.
Po bouři je třeba zkontrolovat škody na domě a zdokumentovat je. Jak jednoduše vyřešit škodu na majetku si můžete přečíst níže v našem desateru doporučení.
Zabraňte rozšiřování škody
S řešením urgentních stavů Vám může pomoci naše asistenční služba na čísle  +420 241 170 000  volba 0.
Volejte Policii ČR
Například pokud dojde ke krádeži, loupeži, loupežnému přepadení nebo poškození věcí vandalem. U  pojištění odpovědnosti v případě, že jste poškodili při cyklistice vozidlo. Či když došlo ke spáchání trestného činu.
Ověřte rozsah pojistného krytí
Záleží na obsahu pojistné smlouvy a zvolené variantě pojištění. Abychom mohli poskytnout pojistné plnění, musí škoda na  pojištěném majetku  odpovídat pojistným nebezpečím uvedeným v pojistné smlouvě. Např. záplava, povodeň, požár apod. Nechceme Vás zklamat informací, že jste celou likvidací prošli a podklady dokládali zbytečně. Pokud máte pochybnosti, naši pracovníci Vám rádi poradí a doporučí, jak postupovat.
Škodu řádně zdokumentujte
Pokud dojde ke škodě, vyfoťte poškozenou věc, prostor a příčinu škody (např. spadlý strom, prasklé potrubí). Kromě detailu poškození se snažte vyfotit také celkový pohled na poškozený předmět či budovu. Pokud víte, že za vznik škody je odpovědná jiná osoba, zjistěte informace o případném viníkovi (např. identifikační údaje). Ve většině případů pak není nutná fyzická prohlídka a na základě Vaší dokumentace můžeme škodu ohodnotit. Ušetříte tak čas sobě i nám.
Škodu nahlaste co nejdříve
Pozdní nahlášení škody může zkomplikovat šetření. Škoda nemusí být prokázána, což může mít za následek snížení či neposkytnutí pojistného plnění. Škodu proto oznamte ideálně do 24 hodin od jejího vzniku. Pojistnou událost můžete nahlásit nejlépe na webu  www.allianz.cz/hlaseni  , anebo telefonicky na  +420 241 170 000  .
Sledujte škodu online
Allianz patří mezi digitální pojišťovny. Prosíme, sledujte stav škody on-line. Po jejím nahlášení Vám bude zaslán odkaz do e-mailu nebo prostřednictvím SMS dle Vaší volby při hlášení škody. Dozvíte se, v jakém stavu je škoda a co od Vás potřebujeme dodat.
Dbejte pokynů Allianz
Jakmile od Vás budeme potřebovat další dokumenty nebo informace, zašleme Vám znovu e-mail nebo SMS s odkazem, pod kterým budete moci vyžádané dokumenty nahrát. Obvykle si vystačíme pouze s takto doručenými dokumenty a likvidace škody proběhne na dálku bez telefonického nebo osobního kontaktu. Přesto se v případě pochybností můžete obrátit na naše zaměstnance na kontaktním centru, kteří mají s řešením škod bohaté zkušenosti.
Spoluúčast a limity
Během likvidace budeme ověřovat nastavené podmínky smlouvy a v závěrečném dopise uvedeme veškeré smluvní spoluúčasti nebo limity, které ponižují naši úhradu pojistného plnění. Ve výpočtu tak jasně uvidíte, jaká část náhrady škody je kryta  pojištěním majetku  a do jaké míry se budete podílet na škodě Vy.
Škoda může být odložena
Přestože dbáme na to, aby naše produkty poskytovaly nejširší pojistné krytí, pojištění nekryje veškeré škody, které se mohou stát. Počítejte prosím s tím, že o výsledku pojistné události Vás může informovat jen a pouze likvidátor na základě doložených dokumentů a závěru z provedeného šetření.
Mějte účelně vynaložené náklady
Pojišťovna může akceptovat pouze obvyklé, odůvodněné a účelně vynaložené náklady. Uhradíme tedy přiměřené náklady na opravu majetku nebo náklady na znovupořízení nové věci stejného druhu, kvality a technických parametrů. Postupujte prosím také tak. Může se totiž stát, že některé náklady nebudou předmětem pojistného plnění a budete si je pak muset hradit sami.