asdsad

Fotovoltaika a tepelné čerpadlo

V rozhovoru Jana Staňka (ElectroDad) s Ing. Veronikou Hašplovou, manažerkou produktu pojištění společnosti Allianz, se dozvíte, na co je třeba pamatovat při pořízení fotovoltaiky, tepelného čerpadla a dalších moderních zařízení.

Jedním z témat rozhovoru je správné nastavení pojistné částky, která zohledňuje nově pořízené technologie zvyšující hodnotu nemovitosti. Dozvíte se také, jaká rizika jsou spojená s novými technologiemi a kdy lze a kdy nelze uplatnit pojištění nemovitosti či domácnosti. Pozornost je věnována i tepelným čerpadlům a jejich výměníkům jako tzv. vedlejších staveb v kontextu pojištění.

Rozhovor pokrývá i otázky týkající se dokumentace potřebné pro sjednání pojištění a jak se Allianz staví k různým pojistným událostem. Tedy, máte-li zájem o nové technologie, které mohou mít vliv na hodnotu vaší nemovitosti, tento článek je přesně pro vás.

Fotovoltaika je technologie, která přeměňuje sluneční záření na elektřinu pomocí fotoelektrického jevu. Fotony slunečního záření dopadají na solární články a svojí energií uvolňují elektrony, které vytvářejí elektrické napětí. Fotovoltaické články jsou obvykle spojovány do větších celků, známých jako fotovoltaické panely.
Tepelné čerpadlo je zařízení, které využívá teplo z okolního prostředí k vytápění budov nebo k ohřevu teplé vody. Principem tepelného čerpadla je přeměna tepla z jedné zdrojové teploty na vyšší teplotu, která je pak využita k vytápění. Tepelná čerpadla odnímají teplo z jedné teplonosné látky (vzduch nebo voda) s nižší teplotou a převádějí ho do jiné teplonosné látky s vyšší teplotou. 

Necelá polovina lidí žije v rodinných domech. Dům si lidé nechávají pojistit už jako stavbu a v pojištění následně pokračují. Co když ale dům postupně doplňujeme o nákladné vybavení typu fotovoltaiky, tepelného čerpadla nebo bateriového úložiště. Tím jsme zvedli hodnotu nemovitosti, projeví se to i v pojistce?

Člověk by se o své pojištění měl starat. U pojištění nemovitosti nejde jen o to, že máte dům pojištěný proti povodni, požáru či třeba kroupám. Zásadní je totiž to, jak máte nastavenou pojistnou částku. V té by měly být technologie, které zvyšují hodnotu nemovitosti, zohledněny.

Vnější výměník tepelného čerpadla bývá umístěn mimo samotnou budovu. Jak se na toto dívají pojišťovny?

Z pohledu pojišťovny jde o tzv. vedlejší stavbu. Je běžné, že při sjednání nebo aktualizaci majetkového pojištění Allianz se řeší právě i tyto “vedlejší stavby”, tedy jakékoliv stavby či technologie umístěné na vedlejším pozemku.

Co vše jsou vedlejší stavby?

Může jít například o plot, tepelná čerpadla, garáže, kůlny, zapuštěný bazén, opěrné zdi či třeba pergoly. Tedy nemovité věci a stavby sloužící jako doplněk k hlavní nemovitosti.

Například, tepelné čerpadlo stálo 0,5 mil. Kč. Jak se v takovém případě nastavuje pojistka?

V Allianz se snažíme nabídku pojištění co nejvíce zjednodušit. Proto i pojištění majetku nabízíme jako připravené balíčky. Allianz automaticky zahrnuje do pojištění nemovitosti vedlejší stavby (např. vnější výměník tepelného čerpadla) s limitem plnění vyčísleným na základě hodnoty hlavní budovy. Například pokud je hodnota hlavní stavby 10 000 000 Kč, klient má automaticky pojištěné vedlejší stavby do limitu 1 000 000 Kč. Tento limit si klient může dále zvyšovat.

Pokud si pořídím novou technologii (např. soláry, tepelné čerpadlo apod.), je potřeba dokládat nějaké dokumenty? Například projektová dokumentace a revizní zprávy?

Allianz nemá žádné speciální požadavky, které vyžaduje při sjednání pojištění. V případě pojistné události bude pojišťovna požadovat  dokumenty prokazující vlastnictví a cenu zařízení,  případně revizní zprávy, pokud jsou povinné.

Jaké jsou nejčastější pojistné události u tepelných čerpadel?

Nejčastější pojistné události jsou stejné jako u nemovitostí, tedy primárně živly (zaplavení, kroupy, vichřice apod.). Pro  typy strojního zařízení, jako jsou tepelná čerpadla, pojezdové brány, automatické žaluzie či různé systémy chytré domácnosti  Allianz nabízí v balíčku MAX také tzv. allriskové pojištění. To znamená, že když je zařízení poškozeno z jakékoliv nahodilé příčiny (i jiné než běžně pojištěné), pojištění se na něj vztahuje.

U bateriového úložiště pro fotovoltaiku může teoreticky hrozit vznik požáru. Pamatuje pojištění i na to?

Ano, požár i třeba výbuch jsou brány jako běžné riziko a pojištění je kryje. V Allianz se snažíme pokrýt většinu situací, které v souvislosti s daným zařízením mohou nastat. Pokud například na fotovoltaický panel na střeše nechtěně šlápnete a poškodíte ho, pojišťovna vám škodu uhradí.

Co když fotovoltaiku rozbije vandal nebo zloděj ukradne solární panely?

Doporučujeme pojištění v balíčku MAX, který zahrnuje také pojištění škod způsobených vandalem, jak na hlavní stavbě, tak na vedlejších stavbách či fotovoltaice. Rovněž jsou kryty škody způsobené krádeží. Nevyžadujeme žádné zvláštní zabezpečení, stačí když zloděj překoná překážku, což může být i umístění ve výšce nad 3 m (např. na střeše).

V případě, že je dům napojený na pult centralizované ochrany, má požární čidla a další zabezpečovací systémy. Mají tyto preventivní kroky nějaký vliv na pojištění nemovitosti?

Klienti tím, že takto chrání vlastní majetek a svoji bezpečnost nedostávají od pojišťovny žádné zvláštní výhody. Jinak tomu je v případě krádeže vloupáním.