Shape Created with Sketch. 241 170 000

Allianz automapa má za loňský rok dalších deset černých míst – nejvíce jich bylo v krajích Moravskoslezském a Královehradeckém

Praha, 16. května 2012; Allianz pojišťovna ve svém unikátním projektu Allianz automapa podruhé v pořadí zmapovala nejnebezpečnější nehodové lokality České republiky. Doplnila žebříček loňského zimního hodnocení, které shrnovalo nehody v období 2008 – 2010, o deset nových nebezpečných lokalit uplynulého roku, tedy míst, kde se stalo v roce 2011 nejvíce nehod s tragickými osobními následky. V loňském roce na silnicích zemřelo 707 osob a dalších 3092 bylo těžce zraněno. Lidské životy vyhasínaly také v úsecích silnic, které se v záznamech Policie ČR periodicky opakují. Prostě jsou takovými černými body českých komunikací. Loni jich bylo nově nejvíce v krajích Moravskoslezském a Královehradeckém.

 

„V databázi podrobných dopravních map byly identifikovány nehody evidované Policií ČR s úmrtím anebo těžkým zraněním na tuzemské státní silniční síti (dálnice, rychlostní silnice a silnice I. třídy), k nimž došlo v roce 2011. Následně bylo vybráno 10 míst s kumulací nejtěžších následků, kde se udály alespoň dvě nehody, jejichž vzájemná vzdálenost nepřekročila 100 metrů,“ představuje metodiku hodnocení kritických úseků českých komunikací Tomáš Vysoudil, člen správní rady Allianz Nadačního fondu, jehož hlavní náplní je bezpečnost na silnicích.

 

V nově vzniklých 10 nejnebezpečnějších úsecích se vyskytují nejčastěji dva kraje – Moravskoslezský – 3 místa + 1 lokalita na mimoúrovňovém křížení D47 a silnice I. třídy 11, dále pak Královehradecký – také tři úseky a po jedné lokalitě mají kraje Středočeský, Plzeňský, Jihočeský a Ústecký.

 

10 nejkritičtějších lokalit České republiky roku 2011

 

silnice / Počet vážných nehod /SZ/TZ/LZ/

 

1 I/35 HK (Jičínsko) 3 1 4 7 Milovice u Hořic
2 I/16 HK (Jičínsko) 2 4 3 6 Samšina
3 I/11 MS (Opava) 2 0 4 1 Nové Sedlice
4 I/11 HK (Hradec Králové) 2 2 1 0 Lhota pod Libčany
5 I/68 MS (Frýdecko-Místecko) 2 1 2 2 Třinec
6 I/4 JČ (Písek) 2 2 0 0 Lety
7 I/2 STČ (Kolínsko) 2 0 3 0 Vyžlovka
8-9 I/7 UL (Louny) 2 2 0 0 Postoloprty
8-9 I/26 PL (Plzeň-jih) 2 2 0 0 Chotěšov
10 I/57 MS (Bruntálsko) 2 1 1 4 Krnov

 

Zkratky: SZ = smrtelná zranění; TZ = těžká zranění; LZ = lehká zranění.

 

Z tabulky je zřejmé, že vliv na pořadí má kombinace všech faktorů, vylučujících náhodu. Přestože jde povšechně o velmi rozdílné lokality i nehody, lze z celkových čísel identifikovat několik obecnějších závěrů. Z deseti nových nehodových lokalit jsou tři křižovatky v obcích.

 

I když každá má svá specifika, u všech dochází ke zřejmému překračování rychlosti na hlavní komunikaci. Ze zbývajících sedmi případů je jedna lokalita na silnici I/26 u Stodu s velmi křivolakým průběhem trasy a šest zbývajících míst na silnicích se vyznačuje zhruba stejnou podobou a následným problémem - komfortní průběh hlavní trasy komunikace, který svádí k velmi vysokým rychlostem a potřebě předjíždět pomalejší vozidla. Při zběžné prohlídce těchto lokalit je zřejmé, že v mnoha případech nejsou pro předjíždění dostatečně přehledné, a přesto tam není předjíždění dopravním značením zakázáno.

„Pro každou z lokalit byl zpracován nehodový list, kde jsou uvedeny základní informace - silnice, katastr, počet všech nehod v roce 2011, jejich následky, shrnutí poznatků z dostupných dat dané lokality a její fotodokumentace,“ doplňuje Tomáš Vysoudil. Nehodové listy jsou k dispozici na www.allianzfoto.cz v sekci Allianz Automapa 2012.


„Automapa Allianz je zacílena na různé skupiny uživatelů, minimálně však pro motoristy, policisty a správce komunikací,“ hodnotí význam Allianz Automapy dopravní odborník Jindřich Heinrich z HBH projektu, brněnské projekční kanceláře pro dopravní a inženýrské stavby. „V prvním případě je vodítkem pro motoristy, protože je upozorňuje na místa, která jsou rizikovější, než ostatní a varuje, kde by si měli dávat obzvlášť pozor. Dále je užitečná v některých případech i pro policisty, protože díky ní je definována celá řada úseků, kde se dějí závažné nehody důsledkem nedodržování maximální povolené rychlosti, takže vysoká rychlost je buď přímou příčinou, nebo velmi významným faktorem. A poslední uživatelskou skupinou by měli být správci komunikací, protože je žádoucí, aby v těchto rizikovějších místech byla učiněna určitá nápravná opatření,“ uzavírá Heinrich.

 

Allianz Automapa neznámkuje silnice podle subjektivního hodnocení, ale vychází ze statistických údajů policejní databáze dopravních nehod s těžkými zraněními, nebo úmrtím a jejich lokalizace. Neopírá se o statistiku pouze jedné pojišťovny a její pořadí nemůže být ovlivněno pouze jednou nehodou s více mrtvými. Jde o jeden z počinů Allianz Nadačního fondu, jehož hlavní náplní je podpora bezpečnosti silničního provozu.

 

Připomeňme si 20 nejkritičtějších míst České republiky, které vzešly z podzimního hodnocení a obsáhly nehody s těžkými osobními následky, které se udály v letech 2008 – 2010. Na jednom z těchto míst – u Lipníku nad Bečvou - se čile bouralo dál, a pokud by v žebříčku nebyly sledovány pouze nově vzniklé lokality v roce 2011, toto místo by se mezi nejkritičtější dostalo znovu.

 

Informace o všech nehodových územích jak z let 2008 – 2010, tak i nově z roku 2011 najdete v sekci Allianz Automapa a Allianz Automapa 2012 na této adrese www.allianzfoto.cz

 

Allianz pojišťovna, a. s., je stoprocentní dceřinou společností Allianz New Europe Holding GmbH a součástí přední světové pojišťovací skupiny Allianz SE. Na český trh vstoupila v roce 1993 a během svého působení si vybudovala pevnou pozici jedné ze tří největších českých pojišťoven. Nabízí komplexní škálu pojišťovacích a investičních produktů pro soukromou i firemní klientelu. Allianz pojišťovna, a. s., je jediným akcionářem Allianz penzijního fondu, a. s., založeného v roce 1994. Je také jediným společníkem Allianz Kontakt, s.r.o.

 

Pro další informace prosím kdykoliv kontaktujte

 

Václav Bálek, tiskový mluvčí
Allianz pojišťovna
Telefon: +420 224 405 409
Mobil: +420 605 203 447
Mail: vaclav.balek@allianz.cz
www.allianz.cz
www.allianzfoto.cz

 

 

 

nahoru