Shape Created with Sketch. 241 170 000

Studie Allianz Risk Pulse potvrdila: Povodně patří mezi nejčastější a nejničivější přírodní katastrofy ze všech

Mnichov/Praha, 9. července 2012; Aktuální riziková studie Allianz Pulse upozorňuje na destruktivní sílu vody, která je často podceňována. "Žádný region na této planetě není stoprocentně ochráněn před povodněmi a lidé si nejsou dostatečně vědomi rizika, které přírodní katastrofy představují. Totéž platí i pro výběr odpovídajícího pojištění," říká Clem Booth, člen představenstva společnosti Allianz SE. Přitom v posledních 40 letech se průměrné roční náklady na pojistná plnění z přírodních katastrof téměř zdesetinásobily a desítka největších povodní, které se staly od roku 2000 zasáhla do životů více než 670 milionů lidí.

Povodně představují největší podíl ročních přírodních katastrof

 

Povodně jsou nejčastější přírodní kalamitou. V roce 2010 se v databázi EM-DAT (celosvětová databáze živelních přírodních katastrof) objevilo zhruba 400 přírodních katastrof a téměř polovina z nich (182) byly povodně, které ovlivnily zhruba 179 milionů lidí na celém světě. V této databázi jsou evidovány všechny přírodní kalamity, jejichž důsledkem je nejméně 10 mrtvých, nebo způsobily újmy minimálně 100 lidem.

 

I lidé mají svůj díl odpovědnosti

 

Ačkoli globální oteplování je často označováno za hlavní příčinu nárůstu počtu a rozsahu povodňových katastrof, je to jen částečná pravda. Jejich riziko zvýšily také rozsáhlé lidské zásahy do přírody, například do přirozených toků řek a říčních ochranných pásem. "Stále častěji jsou povodí řek zničena například výstavbou silnic i nové zástavby, protože stále více nových stavebních pozemků vzniká v těsné blízkosti řek. To vše výrazně přispívá k záplavám s jejich obrovskými ekonomickými a humanitárními důsledky," říká Markus Stowasser, odborník na zajištění Allianz SE, který také zjišťoval hlavní důvody zvýšení počtu pojistných událostí v posledních desetiletích. "Mnohem více lidí se stěhuje do vysoce rizikových oblastí a jejich majetek je zároveň pojištěn na stále vyšší hodnoty,“ doplňuje M. Stowasser.

 

Jednoduchá opatření mohou chránit majetek a zachraňovat lidské životy

 

Skutečnost, že povodně pravidelně vedou nejen k velkým škodám, ale jsou příčinou úmrtí, je zaviněna především nedostatečnými investicemi do preventivních opatření. A přitom jednoduchá protikrizová opatření může zajistit každý z nás. "Je důležité vědět, že cenné předměty by měly být uloženy ve vyšších patrech, nebo že "povodňový balíček" pro případ hrozby povodní by měl obsahovat baterku, teplé oblečení a pitnou vodu. Pokud už povodně bezprostředně hrozí, je v první řadě třeba vypnout přívody plynu, vody a elektřiny. Také zásadní dokumenty, jako je mimo jiné i smlouva o pojištění, by měly být snadno přístupné, ale zároveň uchovávány na bezpečném a suchém místě,“ doporučuje Zdeněk Kučera, ředitel úseku pojištění majetku Allianz v ČR.

 

Povodňové mapy rozšiřují možnosti pojištění

 

Pojištění proti povodni je samo o sobě poměrně jednoduchým krokem k prevenci, i když je často přehlíženo. Přitom Allianz pojišťovna má ve svých týmech desítky matematiků, meteorologů a analytiků působících v oblasti řízení rizik, modelování katastrofy i výzkumu a k odhadu rizika povodní i výše očekávaných škod používá stále sofistikovanější modely. Právě díky stále se podrobnějším a kvalitnějším rizikovým modelům mohou pojišťovny řídit svá portfolia přesněji, a také pomoci určit, kde a za jakou cenu je možné se pojistit. V konečném důsledku to umožňuje větší stupeň pojistitelnosti. „Je jen velmi malý počet oblastí v záplavových regionech, které ve skutečnosti nejsou nebo nemohou být pojištěny," doplňuje Zdeněk Kučera.

 

Buďte na kalamitu připraveni! Tipy v případě povodní

 

Pro firmy a podnikatele:
Analyzujte své riziko - přemýšlejte o nebezpečí záplav a povodní v místě svého (nového) sídla firmy. Pokud se nachází v záplavových územích, tak získejte povodňovou historii místa svého podnikání podle povodňových map nebo modelů. A mějte na paměti, že i když nejste přímo ohroženi klasickou povodní, mohou firmu ohrozit i tzv. bleskové záplavy.

Připravte se na pohromu - vytvořte povodňový plán a otestujte si ho v praxi i bez přímé hrozby povodní. Pokud budete mít katastrofický plán a budete poučeni, co v případě takové živelní události dělat, můžete výrazně snížit její následky. Postarejte se také o dostatečné školení a protipovodňová cvičení svých zaměstnanců. Přijměte preventivní opatření, jako jsou: instalace bariérových systémů (utěsnění všech otvorů, kudy by se voda mohla proniknout), nebo ochrana důležitých inženýrských sítí - plynového potrubí, nebo elektrických kabelů. Zajistěte přístup k přenosným generátorům, které v případě výpadku elektrické energie mohou dočasně poskytovat v objektu elektrickou energii. Mějte připravena čerpadla pro odstranění vody ze sklepních prostor a vytipujte bezpečný prostor pro umístění cenných předmětů.

 

Hrozba povodní a její útok

• jmenujte osoby - členy kalamitního štábu, které budou povoláni v případě povodní do pohotovosti
• sledujte hladinu řeky
• organizujte přesun zaměstnanců, případně i majetku mimo povodňovou zónu
• ochraňte všechny klíčové předměty, například tím, že je zabalíte do přilnavé fólie… Tipy pro občany a domácnosti: Buďte na živelní kalmitu připraveni - posuďte míru rizika a vytvořte pohotovostní plán pro svou rodinu a na záchranu majetku. Ujistěte se, že máte doklady o pojištění a další důležité dokumenty na bezpečném suchém místě a připravte si "povodňový balíček", jehož základem by měla být kapesní svítilna, lékárnička, teplé oblečení, přikrývky a pitná voda. Když povodeň udeří:

• Poslouchejte místní rozhlas a sledujte na internetu aktuální informace o stavu povodní ve vaší oblasti.
• Přesuňte do bezpečí auta. Pozor – nikdy se nepokoušejte nastartovat motor u auta, které je nebo bylo zaplaveno.
• Je-li to možné a bezpečné, vyneste cennější majetek z přízemí do vyšších pater.
• Buďte připraveni na přerušení dodávek plynu, elektřiny, vody…
• Mějte připravené pytle s pískem k utěsnění dveří, oken…
• Uposlechněte rad záchranných složek a místních orgánů a postupujte podle jejich pokynů k případnému opuštění objektu.
• Jestliže čekáte na záchrannou službu, nesnažte se jí jít naproti a nepohybujte se v blízkosti břehu. Proud vody může nést nebezpečné předměty.
• Kontaktujte svoji pojišťovnu co nejdříve, jak jen je to po poškození majetku možné.
• Označte, ryskou výšku vodní hladiny a proveďte záznamy prokazující výši škody, například předměty vyfotografujte.

 

Víte, že…

- Povodně mohou být trojí…"Říční povodně", které jsou způsobeny vysokým podílem vody hladiny v řekách v důsledku silných a dlouhodobých srážek. "Bleskové povodně "se mohou objevit náhle i mimo vodní toky a jsou důsledkem silných srážek v krátkém časovém období. A pak jsou tu "bouřkové vlny", do nichž patří například také hurikány.

 

- V posledních 40 letech se průměrné roční náklady na pojistná plnění v důsledku přírodních katastrof násobí. V roce 1970 byly celosvětově zhruba na 5 miliardách amerických dolarů, v roce 2010 to bylo již více než 40 miliard dolarů. A každoročně je toto číslo ještě vyšší.

 

- Voda je těžká – jeden krychlový metr vody může vážit stejně jako malé auto.

 

- Desítka největších povodní, které se staly od začátku tohoto milénia, zasáhla do životů více než 670 milionů lidí, nejvíce v Číně, Indii, Bangladéši a Pakistánu.

 

- Řeka Ganga v Indii má větší průtok, než 5 největších německých řek (Dunaj, Rýn, Labe, Weser, Ems) dohromady.

- V Dillí může za jeden den v období monzunových dešťů napršet více vody, než v Mnichově nebo New Yorku za celý rok.

- Největší evakuace zvířat proběhla v ZOO Praha v srpnu 2002, kdy bylo přemístěno více než 1000 zvířat do bezpečí. Přestože to byla jedna z největších záchranných akcí tohoto druhu, 134 zvířat při povodni uhynulo.

- Ve službách zákazníkům pracuje zhruba 150 tisíc zaměstnanců Allianz po celém světě, kteří jsou v případě povodní či jiné kalamity připraveni svým klientům pomoci.

Allianz pojišťovna, a. s., je stoprocentní dceřinou společností Allianz New Europe Holding GmbH a součástí přední světové pojišťovací skupiny Allianz SE. Na český trh vstoupila v roce 1993 a během svého působení si vybudovala pevnou pozici jedné ze tří největších českých pojišťoven. Nabízí komplexní škálu pojišťovacích a investičních produktů pro soukromou i firemní klientelu. Allianz pojišťovna, a. s., je jediným akcionářem Allianz penzijního fondu, a. s., založeného v roce 1994. Je také jediným společníkem Allianz Kontakt, s.r.o.

Pro další informace prosím kdykoliv kontaktujte

Václav Bálek

tiskový mluvčí
Allianz pojišťovna
Telefon: +420 224 405 409
Mobil: +420 605 203 447
Mail: vaclav.balek@allianz.cz
www.allianz.cz
www.allianzfoto.cz

 

 

nahoru